Çocuk istemeyen eş, kusurlu sayıldı

0 50

Bursa’da bir müddettir geçimsizlik yaşayan çift, Aile Mahkemesi’ne müracaat ederek boşanmak istedi.

Tarafları eşit kusurlu bulan mahkeme; erkeğin davasının kabulü ile tarafların boşanmalarına karar verildi.

Davacı – karşı davalı erkeğe kusur olarak yüklenilen vakıalar istinaf kanun yoluna başvurulmadığından katılaştı.

Davalı – karşı davacı bayan, kusur belirleme tarafından kararı temyiz edince devreye Yargıtay 2. Hukuk Dairesi girdi.

“ÇOCUK İSTEMEYEN ERKEK AĞIR KUSURLUDUR”

Yargıtay’ın kararında şöyle denildi: “Erkeğin katılaşan kusurlu davranışları yanında ‘Kadından ortak çocuk istemediği’ anlaşılmaktadır. Gerçekleşen bu duruma nazaran boşanmaya sebep olan olaylarda davacı erkeğin davalı bayana oranla daha ağır kusurlu olduğunun kabulü gerekirken, tarafların eşit kusurlu olduklarının kabul edilmesi hakikat olmayıp bozmayı gerektirmiştir. Türk Uygar Kanunu’nun 174/1-2 unsuru, boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı hücuma uğrayan tarafın, kusurlu olandan maddi ve manevi tazminat isteyebileceğini öngörmüştür. Evlilik birliğinin sarsılmasına sebep olan olaylarda tazminat isteyen davalı bayanın ağır ya da eşit kusurlu olmadığı, bu olayların onun kişilik haklarına taarruz teşkil ettiği anlaşılmaktadır.


“MADDİ VE MANEVİ TAZMİNATA HÜKMEDİLMİŞTİR”

O halde mahkemece, tarafların toplumsal ve ekonomik durumları, tazminata temel olan fiilin tartısı ile hakkaniyet kuralları dikkate alınarak davalı bayan faydasına uygun ölçüde maddi ve manevi tazminata hükmedilmesi gerekirdi. Kusurlu kusur belirlemesinin sonucu olarak yazılı biçimde karar kurulması yöntem ve kanuna alışılmamış olup bozmayı gerektirmiştir. Tarafların gerçekleşen toplumsal ve ekonomik durumlarına, nafakanın niteliğine, günün ekonomik şartlarına nazaran davacı bayana verilen yoksulluk nafakası azdır. Mahkemece Türk Uygar Kanunu’nun 4. unsurundaki hakkaniyet unsuru de dikkate alınarak daha uygun ölçüde nafakaya hükmedilmesi gerekir. Bu taraf gözetilmeden yazılı halde karar kurulması yordam ve kanuna karşıt olup bozmayı gerektirmiştir. Mahkeme kararının bozulmasına oy birliği ile hükmedilmiştir.”


Kaynak: Ensonhaber

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.