Hipertansiyon Nedir? Belirtileri Nelerdir?

Hipertansiyon Nedir? Belirtileri Nelerdir?
0 66

Hipertansiyon Nedir?

Hipertansiyon, kalpten bedene taşınan kanın atardamar duvarlarına uyguladığı kuvvetin, kalp hastalığı üzere sağlık meselelerine neden olabilecek kadar yüksek olduğu yaygın bir tıbbi duruma verilen isimdir. Hipertansiyon tıpkı vakitte yüksek tansiyon ismiyle da bilinir.
Normal koşullar altında tansiyon, yani damar çeperlerine uygulanan kan basıncı, hem bireyin kalbinin pompaladığı kan ölçüsüne hem de atardamarlar yahut toplar damarlardaki kan akışına karşı gösterilen direnç ölçüsüne nazaran belirlenir. Kalp atarken ölçülen tansiyon kıymetine sistolik, kalp yumuşadığında ölçülen tansiyon pahasına ise diyastolik ismi verilir.

Kalp ne kadar çok kan pompalarsa ve atardamarlar ne kadar dar olursa, bireyin tansiyon kıymeti o kadar yüksek olur. Kardiyovasküler hastalık riski altında bulunmayan ve 18 yaş üstünde olan bireyler için istirahat anında sistolik paha en fazla 120 mmHg, ya da 12, diyastolik paha ise en yüksek 80 mmHg, ya da 8 olmalıdır. Bu pahaların üzerindeki sonuçlar birinci evrede öncül hipertansiyon olarak kabul edilir. Bu kıymetler olağanda evvel sistolik, sonra diyastolik kıymetler olarak, yani 120/80 ya da 12/8 halinde okunur. Hastalık riski altında bulunan bireylerde ise bu bedel 110 mmHg olarak kabul edilir.

Bireyler hiçbir belirti göstermeden uzun yıllar boyunca hipertansiyona sahip olabilir. Rastgele bir semptom olmasa bile, hipertansiyon kan damarlarında ve kalpte tespit edilebilir hasar oluşturmaya devam eder. Denetimsiz hipertansiyon, kalp krizi ve felç üzere önemli sağlık sıkıntılarının ortaya çıkma riskini artırır.

Hipertansiyon genellikle ilerleyen yaşla gelişir ve sonunda neredeyse her insanı tesirler. Lakin hipertansiyon çarçabuk tespit edilebilir bir durumdur ve varlığı saptandıktan sonra denetim edilmesi için çeşitli metotlar mevcuttur.

Hipertansiyon Nedir? Belirtileri Nelerdir?

Hipertansiyon Neden Olur?

Yetişkinlerde görülen hipertansiyon hadiselerinin % 90 – 95 üzere büyük bir oranında tanımlanabilir bir nedeni yoktur. Tanımlanabilir nedeni olmayan bu hipertansiyon tipine birincil (primer) hipertansiyon ismi verilir. Bu tıp hipertansiyon, vakit içerisinde kademeli olarak gelişme eğilimindedir.

Daha ender birtakım hadiselerde ise hipertansiyon altta yatan tıbbi bir durumdan kaynaklanır. İkincil hipertansiyon olarak isimlendirilen bu çeşit hipertansiyon, ansızın ortaya çıkma eğilimindedir ve birincil hipertansiyon tipinden daha yüksek tansiyon kıymetlerine neden olur. Bu duruma neden olan tıbbi durumlar ve ilaçlar ortasında böbrek problemleri, böbreküstü bezi tümörleri, kan damarlarında doğuştan gelen kusurlar, obstrüktif uyku apnesi, ve tiroid meseleleri ile doğum denetim hapları, soğuk algınlığı ilaçları üzere birtakım ilaçlar, dekonjestanlar, reçetesiz satılan ağrı kesiciler, kimi reçeteli ilaçlar, ya da kokain ve amfetamin üzere yasadışı uyuşturucular sayılır.

İlerleyen yaşla birlikte hipertansiyon riski artar. Yaklaşık 64 yaşına kadar erkeklerde hipertansiyon görülmesi daha yaygınken, 65 yaşından sonra bayanların hipertansiyon geliştirmesi daha sık görülür. Hipertansiyon bilhassa Afrika kökenli beşerler ortasında daha yaygındır ve genellikle öbür kıtalardan gelen bireylerde olduğundan daha erken yaşta gelişir. Yüksek tansiyona bağlı felç, kalp krizi ve böbrek yetmezliği üzere önemli komplikasyonlar da Afrika kökenli insanlarda daha yaygındır. Benzeri biçimde hipertansiyon kalıtsal olarak birebir ailede ortaya çıkma eğilimi gösterir.

Fazla kilolar, bireyin dokularına dokularına oksijen ve besin sağlanması için tıpkı oranda fazla kan gerektirir. Damarlarında dolaşan kan hacmi arttıkça, damar duvarlarındaki basınç da artar.

Hareketsiz, durağan bir hayat usulü yaşayan bireylerin kalpleri genelde daha süratli atar. Bireyin nabzı ne kadar süratli atarsa, kalp her kasılmada o kadar çok çalışır ve atardamarların üzerindeki kuvvet o kadar fazla olur.

Beslenme sürecinde fazla tuz ve sodyum alınması bedenin tuttuğu sıvı ölçüsünü, dolayısı ile tansiyonu artırır. Emsal formda diyette potasyumun az olması da sorun yaratır. Potasyum, hücrelereki sodyum ölçüsünü dengelemeye yardımcı olur. Potasyum azlığı, kanda çok fazla sodyum birikmesine neden olabilir.

Sigara içmek yahut tütün çiğnemek yalnızca tansiyonu süreksiz olarak yükseltmekle kalmaz, birebir vakitte tütünde bulunan kimyasallar deveran sistemine akciğerler üzerinden geçtikten sonra damarların çeperlerinin iç kaplamasına ziyan verebilir. Bu, vakit içinde damarların daralmasına ve kalp hastalığı riskinin artmasına neden olabilir. Diğerinin içtiği sigaranın dumanı da bireyin kalp hastalığı riskini artırır.

Aşırı alkol tüketimi vakit içerisinde kalbe ziyan verebilir. Sağlıklı yetişkinlerde bayanlar için günde bir kadeh, erkekler için iki kadehten fazlası bireyin tansiyonunu etkileyebilir.

Yüksek seviyede gerilim, bireyin tansiyon bedellerinde süreksiz bir artışa neden olabilir. Gerilimle başa çıkmak için fazla yemeğe yönelmek ya da alkol ve tütün eserlerini kullanmak, hipertansiyon riskini artırabilir.

Böbrek hastalığı, diyabet yahut uyku apnesi üzere bir ekip kronik tıbbi durumlar bireyde hipertansiyon gelişmesi riskini artırabilir.

Bazı olaylarda hamileliğin hipertansiyona yol açtığı gözlemlenmiştir. Hipertansiyon en yaygın olarak yetişkinler ortasında görülse bile, çocuklar da risk altında olabilirler. Çocuklarda görülen hipertansiyon olayları çoğunlukla böbrekler yahut kalp ile ilgili sıkıntılardan kaynaklanır. Lakin sağlıksız beslenme, obezite ve idman eksikliği üzere makus ömür biçimi alışkanlıkları daha fazla çocukta hipertansiyon görülmesine yol açmaktadır.

Hipertansiyon İle Ortaya Çıkabilecek Komplikasyonlar Nelerdir?

Hipertansiyon nedeniyle damarların duvarlarında oluşan aşırı basınç, organların yanı sıra kan damarlarına da zarar verebilir. Tansiyonun değeri ne kadar yükselirse ve durum ne kadar uzun süre devam ederse, hasar o kadar büyük olur.

Kontrolsüz hipertansiyonun ortaya çıkardığı komplikasyonlar arasında öncelikle arterlerin sertleşmesi ve kalınlaşması olarak tanımlanan ateroskleroz vardır. Ateroskleroz kalp krizi, felç veya diğer komplikasyonlara yol açabilir. Artan kan basıncı, kan damarlarının zayıflamasına ve şişmesine yol açarak bir anevrizma, yani damar duvarında bir baloncuk oluşturabilir. Bir anevrizma patlarsa yaşamı tehdit eden bir iç kanamaya neden olabilir.

Hipertansiyon durumunda kalbin bireyin damarlarındaki yüksek basınca karşı kan pompalaması için daha çok efor harcaması gerekir. Bu efor, kalbin pompalama odasının duvarlarının kalınlaşmasına yani sol ventrikül hipertrofisine neden olur. Yeteri kadar kalınlaşan kaslar, vücudun ihtiyaçlarını karşılamaya yetecek kadar kanı vücuda pompalamakta zorlanabilir. Bu duruma kalp yetmezliği adı verilir.

Bireyin böbreklerdeki damarların zayıflaması ve daralması, böbreklerin normal şekilde çalışmasını engelleyebilir. Benzeri şekilde gözlerdeki damarların kalınlaşması, daralması veya yırtılması görme kaybına neden olabilir.

Metabolik sendrom, aralarında yüksek trigliserit değerleri, düşük miktarda yüksek yoğunluklu lipoprotein kolesterol yani “iyi” kolesterol değerleri, yüksek tansiyon değerleri ve yüksek insülin seviyeleri ile bel çevresinde kalınlaşma gibi bir takım koşulları barındıran bir grup metabolizmaya bağlı bozukluktur. Bu koşullar birleşerek bireyin kalp ve şeker hastalığı ya da felç geliştirme olasılığını artırır.

Kontrolsüz hipertansiyon, düşünme, hatırlama ve öğrenme yeteneğini de etkileyebilir. Hipertansiyonu olan bireylerde hafıza veya kavramları anlama sorunları daha sık görülür. Buna paralel bir şekilde daralmış veya tıkalı arterler ya da bir felç durumu beyne giden kan akışını sınırlayarak vasküler demans adı verilen bir demans türüne neden olabilir.

Hipertansiyon Belirtileri Ve Tipleri Nelerdir?

Bireyin tansiyon bedelleri tehlikeli derecede yüksek düzeylere ulaşsa bile birçok hipertansiyon hadisesinde bir belirti yahut semptom görülmeyebilir. Lakin hipertansiyonu olan bireylerde pahalar 180/110 mmHg üzere hayatı tehdit edebilecek yükseklerde pahalara ulaştığında baş ağrısı, burun kanaması yahut nefes darlığı üzere bulgular görülebilir, lakin bu belirti ve semptomlar hipertansiyona özel spesifik değildir. Hipertansiyon genellikle önemli yahut hayatı tehdit edici bir evreye gelene saptanmaz.

Hipertansiyonun birincil ve ikincil tansiyon halinde iki genel çeşidi mevcuttur.

Normal kaidelerde nizamlı doktor ziyaretlerinde tansiyon ölçümü gerçekleştirilir. 18 yaşından itibaren bireyler en az iki yılda bir sefer doktor müşahedesi altında tansiyon pahalarını ölçtürmelidir. 18 – 39 yaş aralığında olan ve hipertansiyon riski taşıyan bireyler ile 40 yaş üstü bireyler ise her sene tansiyon kıymetini ölçtürmelidir. 3 yaş ve üstü çocukların da yıllık denetimlerinin bir modülü olarak tansiyonları ölçülür. Ortadaki farkın belirlenmesi için ölçüm her iki kolda tekrarlanmalı, ve uygun büyüklükte bir aygıt kullanılmalıdır.

Doktorlar halihazırda hipertansiyon teşhisi konulan yahut kardiyovasküler hastalık için öteki risk faktörleri taşıyan bireylere muhtemelen daha sık ölçüm yapılmasını önerecektir. Tertipli doktor ziyareti gerçekleştirmeyen bireyler, tansiyon ölçümlerini meskende, yahut eczanelerde yaptırabilir. Doktorlar tarafından yapılmayan ölçümlerin doğruluğu, ölçüm aygıtının büyüklüğü ve kalitesi ile direkt alakalıdır.

Hipertansiyon Nasıl Teşhis Edilir?

Doktor, bireyin tansiyon kıymetlerini ölçmek için genellikle kolun etrafına şişirilebilir bir kolluk yerleştirir ve bu kolluğa bağlı bir basınç yani tansiyon ölçüm aygıtından faydalanır.

Bu ölçüm aygıtı tansiyon bedellerini milimetre cıva, yani mmHg cinsinden verir. Bu ölçüm sırasındaki birinci ve daha yüksek olan sayı, kalp attığında damarlarda oluşan basıncı, yani sistolik tansiyon kıymetini ölçer. İkinci yahut daha düşük olan sayı, iki nabız atışı ortasında kalbin dinlendiği müddette damarlarda oluşan basıncı, yani diyastolik tansiyon bedelini ölçer.

18 yaş üstü yetişkinler için tansiyon ölçümlerinin sonuçları dört genel kategoriye ayrılır:

Normal Tansiyon

120 mmHg altındaki sistolik tansiyon ve 80 mmHg altındaki diyastolik tansiyon değerlerine verilen isimdir.

Öncül Hipertansiyon, ya da Öncül Yüksek Tansiyon

120 ile 129 mm Hg arasında değişen bir sistolik tansiyon ile 80 mm Hg altındaki bir diyastolik tansiyon değerine verilen isimdir. Bu durum, yüksek tansiyonu kontrol etmek için gerekli adımlar atılmadıkça zamanla kötüleşme eğilimi gösterir.

1. Evre Hipertansiyon

130 ila 139 mm Hg arasında değişen bir sistolik tansiyon ya da 80 ile 89 mm Hg arasında değişen bir diyastolik tansiyon değerine verilen isimdir.

2. Evre Hipertansiyon

140 mm Hg ve üzerinde bir sistolik tansiyon bedeli ya da 90 mm Hg ve üzerinde bir diyastolik tansiyon bedeline verilen isimdir.
Normal kurallarda tansiyon okunurken her iki sayının da kıymeti eş derecede kıymetli olsa bile, 50 yaşından daha büyük bireylerde sistolik bedel daha da değerlidir. İzole sistolik hipertansiyon, diyastolik tansiyonun olağan yani 80 mm Hg altında bir pahada, lakin sistolik basıncın yüksek yani 130 mm Hg pahasına eşit ya da daha büyük olduğu bir durumdur. Bu durum bilhassa 65 yaşından büyük bireylerde yaygın bir hipertansiyon çeşididir.

Bireye hipertansiyon teşhisi konulmadan evvel en az üç farklı randevuda iki ya da üç tansiyon ölçümü yapılır. Bu tansiyonun olağanda gün içinde değişmesinden ve kimi olaylarda doktor karşısına gidildiğinde tansiyon kıymetlerinin zaten yükselmesinden kaynaklanan bir uygulamadır. Doktor karşısında ya da hastanede tansiyonun yükselmesi durumu hipertansiyon olaylarının yaklaşık % 10’unu oluşturur.

Doktor, ek bilgi elde etmek ve hipertansiyon teşhisini onaylamak için bireyin meskende tansiyonunu ölçmesini isteyebilir. Bunun yanı sıra yeniden hipertansiyon olup olmadığının doğrulanması için ambulatuvar kan basıncı izleme ismi verilen 24 saatlik bir kan basıncı izleme testi önerebilir. Bu test için kullanılan aygıt, 24 saatlik bir müddet boyunca nizamlı aralıklarla bireyin tansiyonunu ölçer ve ortalamada gece ve bir gündüz müddetince tansiyon bedellerindeki değişimin hakikat bir ölçümünü sağlar.

Ölçümler sonucunda bir hipertansiyon ihtimali görülürse, doktor bireyin tıbbi geçmişini gözden geçirir ve fizik muayene yapar. Buna ek olarak idrar analizi, kan analizi, kolesterol analizi ve kalbin elektriksel aktivitesini ölçen elektrokardiyogram üzere rutin testlerin yapılmasını tavsiye edebilir. Daha fazla kalp hastalığı belirtisi olup olmadığınının denetimi için ekokardiyogram üzere ek testler de gerekli olabilir.

Hipertansiyon tedavisinin tesirini izlemenin, hipertansiyon olup olmadığını doğrulamanın yahut hipertansiyonun kötüleştiğini teşhis etmenin değerli bir yolu, konutta tansiyonu izlemektir. Konutta tansiyon ölçebilen aygıtlar yaygın olarak bulunur ve reçete gerektirmez. Lakin konutta tansiyon takibi, ölçüm aygıtlarında bulunabilen bir grup sınırlamalar nedeniyle doktor tarafından yapılan ölçümler kadar hassas olmayabilir. Bu sebeple bireyler yılda en az bir sefer ölçümleri doğrulamak için ölçümü doktor ziyareti ile yaptırmalıdır.
Tıp uzmanları günümüzde giderek yaygınlaşan ve tansiyonu bilekten ya da parmaktan ölçen akıllı saat yahut telefon üzere dijital araçların tam muteber olmadığı görüşündedir.

Hipertansiyon Nasıl Geçer?

Hayat şeklini değiştirmek, bireyin hipertansiyonu denetim altına almak yolunda uzun ara kat etmesini sağlayabilir. Doktor, bireye kalp için daha sağlıklı besinlerle ve daha az tuz ile beslenme, nizamlı fizikî antrenman yapma, sağlıklı kiloyu müdafaa ya da fazla kiloları verme ya da içilen alkol ölçüsünü sınırlama ya da sigarayı bırakma üzere hayat stili değişiklikleri yapmasını tavsiye edebilir. Lakin kimi olaylarda ömür üslubu değişiklikleri kâfi değildir. Diyet ve antrenmana ek olarak, doktor tansiyonu düşürmek için ilaç önerebilir.

Hipertansiyon Nasıl Tedavi edilir?

Hipertansiyon tedavisi sürecinde doktorun reçete edeceği ilaç kategorisi, tansiyon ölçümlerine ve başka tıbbi meselelerine bağlıdır. Bireyler kendilerine özel bir tedavi planı geliştirmek için hipertansiyon tedavisi sağlama konusunda tecrübeli bir tıp uzmanı grubu ile birlikte çalışmalıdır.
Doktorlar bireyin gereksinimi olan günlük ilaç dozlarının sayısını azaltmak için, tek bir ilacın daha yüksek dozları yerine düşük dozlu ilaçların bir kombinasyonunu reçete edebilir. Bu genellikle tek bir ilaç çeşidi kullanımından daha tesirlidir. Birey için en yanlışsız ve uygun kombinasyonu bulmak için ilaç kombinasyonlarında çeşitli değişiklikler yapılabilir. Hipertansiyon tedavisinde amaç, bireyin ne kadar sağlıklı olduğuna bağlı olarak değişir.

65 yaş üzerinde sağlıklı yetişkinler, 65 yaşından küçük ve on sene içerisinde kardiyovasküler hastalık geliştirme ihtimali % 10 üzerinde olan bireyler ve kronik böbrek, koroner arter yahut şeker hastalığı olan bireylerde tansiyon amacı her vakit 130/80 mm Hg’den az olmalıdır:

65 yaş ve üzerindeki bireylerin kullandıkları ilaçlar sistolik tansiyon pahasını 130 mm Hg altında tutarsa ve ömür kalitesi ile sağlık durumu üzerinde ayrıyeten bir olumsuz tesir çıkarmazlarsa, genellikle ilaçların değişmesi gerekmeyecektir.

Hipertansiyon tedavisinde öncelikli olarak, kalsiyum kanal blokerleri üzere ilaçlar kullanılabilir. Greyfurt suyu birtakım kalsiyum kanal blokerleri ile etkileşime girerek bireyde yan tesir görülmesi riskini yükseltebilir. Bunun için hangi ilaçlar ile nelerin alınmaması gerektiği evvelce doktorlar ile konuşulmalıdır.
Hipertansiyon tedavisinde öncelikli olarak kullanılan ilaçların kombinasyonları ile tansiyon pahası gayesine ulaşılamıyorsa, doktor tarafından merkezi hudut sistemi tesirli casuslar ile öbür tansiyon ilaçlarıyla birleştirildiğinde tesirli olan beta blokerleri reçete edilebilir.

Hipertansiyonun ilaçlarla denetim edilmesinin güç olduğu durumlara dirençli hipertansiyon ismi verilir. En azından birisi diüretik olmak üzere, en az üç farklı hipertansiyon ilacı kullanılmasına karşın, bireyin tansiyon pahaları hala yüksek kalıyorsa, dirençli hipertansiyon tanısı konulabilir. Hipertansiyonu tıpkı anda dört farklı ilaçla denetim edilen bireylerde de dirençli hipertansiyon olduğu kabul edilir. Bu hadiselerde ikincil bir nedeni mümkünlüğü genellikle tekrar kıymetlendirilir. Şayet hipertansiyonun altında yatan neden belirlenirse, daha tesirli ve uygun bir tedavi yardımıyla olağan tansiyon pahaları maksadına ulaşılması bahtı yükselir.

Hipertansiyon ilaçları sistemli olarak kullanılmalıdır. Unutma üzere nedenlerden ötürü ilaç kullanımı aksarsa, apansız yükselen pahalar, daha fazla hasara yol açabilir. Birey doz atlaması durumunda nasıl tedbirler alınması gerektiğini doktora sormalıdır.

Hipertansiyon İçin Hayat Usulü Değişiklikleri ve Konutta Bakım
Tansiyon ilaçları alan bireylerin bile hipertansiyonu denetim etmek için gerçekleştirebileceği bir grup hayat şekli değişiklikleri mevcuttur. Bunun için öncelikle kalp dostu bir diyet uygulanmalı ve sağlıklı yiyecekler tüketilmelidir. Öğünlerde meyveler, sebzeler, tam tahıllar, kümes hayvanları, balıklar ve az yağlı süt eserlerini tercih edilmelidir. Gün içinde hipertansiyonu önlemeye ve denetim etmeye yardımcı olabilecek ölçüde potasyum alınmalı ve daha az doymuş yağ ile trans yağ tüketilmelidir.

Günlük sodyum tüketimi en fazla 2.300 miligramın altına indirilmeli, ülkü olarak 1.500 mg ve altı hedeflenmelidir. Bunun için konserve ve hazır yemeklerdeki tuz ölçüsü ihtimamla takip edilmelidir.

Birey kendisi için sağlıklı bir kiloda kalmayı hedeflemelidir. Fazla kiloları vermek hipertansiyonu denetim etmek ve onunla ilgili sağlık sıkıntıları riskini azaltmaya yardımcı olur. Olağan koşullarda verilen her kilogram, tansiyon pahasını 1 mm Hg düşürebilir.

Düzenli fizikî aktivite ve antrenman, hem tansiyonu düşürmeye hem de günlük gerilimi yönetmeye, ya da kiloyu denetim altında tutmaya ve çeşitli sağlık meseleleri riskini en aza indirmeye yardımcı olabilir. Haftalık 150 dakika orta derecede idman yahut 75 dakika ileri idman birey için yardımcı olabilir. Bunun için haftanın beş günü 30’ar dakika boyunca tempolu yürümek kâfi olacaktır. Buna ek olarak haftanın en az iki günü kas güçlendirme idmanlarına ayrılmalıdır.

Hiçbir kural altında sigara içilmemelidir. Tütün, hem damar çeperlerine ziyan verebilir ve hem de plak oluşumu sürecini hızlandırarak damarları daraltabilir. Alkol tüketimi ise sonlandırılmalı ve ölçülü bir formda yapılmalıdır. Bu ölçü bayanlar için günde bir kadeh, erkekler için iki kadehten fazla olmamalıdır.

Stres idaresi ile günlük gerilim mümkün olduğu kadar azaltılmalıdır. Derin nefes alma, kas gevşetme yahut meditasyon üzere sağlıklı başa çıkma teknikleri ile birlikte sistemli ve kâfi uyku, gerilimi yönetmek için bireye yardımcı olabilir.

Birey tansiyon kıymetlerini konutta takip etmelidir. Bu takip, ilaçların tesirini gözlemlemeye ve hatta hem bireyi hem de doktoru mümkün komplikasyonlara karşı erkenden uyarmaya yardımcı olabilir. Lakin ölçümler sonucunda olağan bedeller görülse bile evvel doktorla konuşmadan ilaç kullanımı bırakılmamalı, yahut ilaç tipi ya da diyet usulü değiştirilmemelidir.

Özellikle hamilelik sırasında tansiyon ölçümleri yapılmalıdır. Hipertansiyonu olan bayanlar, hamilelik sürecinde hipertansiyon ile nasıl başa çıkacaklarını doktorları ile görüşerek belirleyebilirler.

Lifli besinlerin, D vitamininin, magnezyum ve kalsiyum üzere minerallerin, folik asidin, kakao ve sarımsak üzere nitrik oksit kıymetini artıran eserlerin ve daha çok yağlı balıklarda bulunan omega-3 yağ asitleri içeren desteklerin tüketiminin yüksek tansiyonun denetim edilmesinde tesirli olduğu tarafında savlar olsa dahi, bunların üzerinde daha fazla bilimsel araştırma yapılması gereklidir. Bu çeşit destekler, evvelden doktor ile konuşmadan ve kullanılan ilaçlar ile nasıl bir yan etkileşime girebileceği belirlenmeden birey tarafından kullanılmamalıdır.

Hipertansiyon bireyin tedavi edilerek gidecek bir durum değildir. Olağan koşullarda bireyin hayatının kalanı boyunca hayat stilini belirleyecek bi durumdur. Bu sebeple birey tansiyonu denetim altında tutmak için ilaçlarını gerçek biçimde almalıdır. Yan tesirler yahut ilaç maliyeti sorun yaratırsa, ilaçlarını almayı bırakmadan evvel doktorla öbür seçenekler hakkında konuşulmalıdır. Hipertansiyonu başarılı bir biçimde tedavi etmek takım çalışması gerektirir. Ne doktor ne de birey bunu tek başına başaramaz. Tansiyonu inançlı bir düzeye indirmek için bireyin doktorla uyumlu çalışması gereklidir.

Yaşam biçimi değişikliklerine bağlı kalmak, bilhassa de rastgele bir hipertansiyon belirtisi görmeyen ve hissetmeyen bireyler için sıkıntı olabilir, lakin hipertansiyonun bir anda denetimden çıkabileceği ve istenmeyen riskleri doğurabileceği unutulmamalıdır. . Bu süreçte bireyin yakınlarının dayanağını alması, bireye yardımcı olabilir.

 

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.