Hipertansiyon Tanısı ve Tedavisi

Hipertansiyon Tanısı ve Tedavisi
0 67

Rutin fizik muayene esnasında doktor tarafından gerçekleştirilen kan basıncı ölçümlerinin olağandan daha yüksek olarak tespit edilmesi halinde bu durumun ilerleyen günlerde yapılan ölçümlerde de tespit edilmesi halinde bireyde hipertansiyon varlığı ortaya konulabilir. Sistemli ölçümler kişinin kan basıncının çevresel faktörlerden etkilenebileceği göz önünde bulundurularak gerçekleştirilir.

Ölçümler ile elde edilen kan basıncı kıymetlerinin daima olarak yüksek tespit edilmesi halinde tabip tarafından bireyde bu duruma neden olabilecek rahatsızlıkların ortaya çıkarılması gayesiyle idrar, kan, EKG ve ultrasonografi üzere çeşitli tanısal testler gerçekleştirilebilir.

Bu müddet zarfında doktor tarafından uygun görülmesi halinde hipertansiyon tedavisi başlanarak şahıstaki yüksek kan basıncının organlar üzerindeki ziyanlı tesirlerinin önlenmesi sağlanabilir. Hipertansiyonun uzun devir idaresi ve tedavisinde en değerli evrelerden birini ömür stili değişikliği ismi verilen birtakım uygulamalar oluşturur:

  • Sağlıklı ve dengeli beslenme
  • Düzenli fiziksel aktivite
  • Vücut ağırlığının sağlıklı kabul edilen sınırlara çekilmesi
  • Aktif ya da pasif olarak tütün dumanına maruz kalınmasının sonlandırılması
  • Başarılı stres yönetimi
  • Beslenme ile birlikte alınan tuz miktarının kısıtlanması
  • Kafein içeriğine sahip ürünlerin tüketiminin sınırlandırılması

Bu hayat biçimi değişikliklerine ek olarak tabip tarafından reçetelendirilen ve birçok farklı sistem üzerinden tesir gösteren çeşitli hipertansiyon ilaçları mevcuttur. Tabip tarafından gerekli görülen durumlarda kişinin yüksek kan basıncının denetiminin sağlanması ismine bu ilaçların çeşitli kombinasyonlarının kullanımı gündeme gelebilir.

Diüretikler

Halk ortasında idrar söktürücü olarak bilinen diüretik ilaçlar bedende bulunan fazla su ve tuzun böbrekler vasıtası ile atılmasını sağlayan ilaç kümesidir. Hipertansiyon tedavisi hedefiyle en sık olarak başvurulan ilaçların başında gelen diüretiklerin kullanımı ile kan dolanımında bulunan sıvı ölçüsü azaltılmış olur.

Beta-Blokörler

Beta-blokör olarak sınıflandırılan ilaçlar kalp atımlarının gücü ve suratının düşürülmesini sağlayan ilaçlardır. Bu ilaçların kullanımı sonrasında kalp tarafından pompalanan kan ölçüsünün azalması ile kan damalarında meydana gelen basınç da azaltılmış olur.

ACE (Anjiyotensin Dönüştürücü Enzim) İnhibitörleri

Ace inhibitörü olarak sınıflandırılan hipertansiyon ilaçları anjiyotensin 2 ismi verilen ve damaların kasılmasına neden olan hormonun salgılanmasını baskılayıcı tesir yapan ilaç kümesidir. Bu ilaçların kullanımı ile birlikte genişleyen damarlardaki kan basıncının azaltılması sağlanmış olur.

Anjiyotensin 2 Reseptör Blokörleri

Hipertansiyon tedavisi emeliyle kullanılan ve bu kümede yer alan ilaçlar direkt olarak kan sirkülasyonunda yer alan anjiyotensin hormonunun tesirlerinin engellenmesini sağlar.

Kalsiyum Kanal Blokörleri

Kalsiyum minerali bedende bulunan kas yapılarının kasılmasında misyon alır. Bu minerale ilişkin kanalların engellenmesini sağlayan ilaçların kullanımı ile kalp ve damarların yapısında yer alan kas dokusunun çok kasılmasının önüne geçerek yüksek tespit edilen kan basıncının tekrar olağan düzeylere çekilmesi hedeflenir.

 Alfa-2 Agonistleri

Bu kümede yer alan ilaçlar, hudut sistemi üzerinden tesir göstererek damarların daralmasına uyarıcı tesir yapan elektriksel aktivitelerin baskılanmasını amaçlar. Böylece damarlarda genişlemenin meydana gelmesi ve kan basıncının düşürülmesi amaçlanır. Tabip tarafından bireyde hipertansiyon gelişiminin nedeninin aydınlatılması halinde ise tedavi planlaması bu altta yatan nedene nazaran gerçekleştirilir. Bu hipertansiyon nedenlerinin tedavi edilmesi ile birlikte kişinin kan basıncı tekrar olağan düzeylere dönebilir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.