Kalp Yetmezliği Nedir? Belirtileri Nelerdir?

Kalp Yetmezliği Nedir? Belirtileri Nelerdir?
0 57

Bedenin temel fonksiyonlarının yerine getirilmesi de dahil olmak üzere pek çok aksiliğe neden olan bu tablo, epey önemli bir sağlık sorunu olmakla birlikte tedavi edilmediği takdirde ömrü tehdit edecek boyutlara ulaşabilmektedir. Akut yahut kronik olabilen kalp yetmezliği kalbin bir kısmını yahut tamamını etkileyebilir. Tedavide hastalığın ilerlemişlik seviyesine nazaran ilaç uygulamaları ve çeşitli cerrahi teşebbüsler yardımıyla bedendeki kan deveranının sağlıklı halde devam ettirilmesi sağlanmalıdır.

Kalp yetmezliği nedir?

Kalp Yetmezliği Nedir? Belirtileri Nelerdir?

Sağlıklı bir kalp, bedenin tüm kısımlarına kâfi ölçüde kan ve oksijenin ulaştırılabilmesi için olması gerektiği halde çalışarak tüm bedene gerekli kanı pompalar. Kalp yetmezliği hastalığında ise bedene kâfi kanın pompalanamaması durumu kelam bahsidir. Kalp, bu durumu tolere edebilmek için büyümeye ve genişlemeye başlayabilir. Bu durum kalp büyümesi olarak da isimlendirilir. Bunun haricinde kalp yetmezliği durumunda kalp, olması gereken ritme oranla daha süratli kasılarak kâfi kanı pompalamaya da çalışabilir.

Bunların sonucunda kan damarlarında daralmalar oluşur ve bu da değerli doku ve organlara kâfi ölçüde kanın ulaşmasını mahzurlar. Sonuç olarak kalbin çalışmasındaki bozukluktan kaynaklı olarak doku ve organlarda hasarlar oluşabilir. Kalp yetmezliğine neden olabilen pek çok faktör bulunmaktadır. Hastalığın ortaya çıkışında bunlardan biri yahut birkaçı bir ortada rol oynayabilir.

Kalp yetmezliğine yol açan sistemlerin birden fazlasının bir ortada bulunması hastalığın ciddiyetini arttırır. Hastalığın teşhisinden itibaren boyutu da göz önünde bulundurularak tedavi planı belirlenmeli, oluşabilecek önemli komplikasyonların önlenmesi ve ömür kalitesinin arttırılmasına yönelik tedbirler alınmalıdır.

Kalp yetmezliği belirtileri nelerdir?

Kalp yetmezliği belirtileri, hastalığın şiddeti arttıkça şiddetlenen ve çoğu hastada benzer şekilde görülen semptomları içerir. En yaygın görülen belirtiler şu şekilde sıralanabilir:

 • Çabuk yorulma
 • İştah kaybı
 • Nefes darlığı
 • Mide bulantısı
 • Ani kilo artışı
 • Göğüs ağrısı
 • Öksürük
 • Pembe yahut beyaz renkli balgam çıkarma
 • Nabızda düzensizlik (aritmi)
 • Kalp çarpıntısı
 • Ayak bilekleri, bacaklar ve karında şişme (ödem)
 • Sürekli uyku hali ve konsantrasyon güçlüğü
 • Geceleri sık idrara çıkma
 • Boyundaki kan damarlarının belirginleşmesi

Kalp yetmezliği nedenleri nelerdir?

Kalp yetmezliği genel manada kalbin çeşitli nedenlere bağlı olarak ziyan gördüğü yahut zayıfladığı durumlarda ortaya çıkan bir hastalıktır. Kalbin kan pompalama odacıkları olan ventriküllerin sertleşmesi, kalbin iki atışı ortasında tam olarak kan ile doldurulamamasına neden olarak kalp yetmezliğine yol açabilir. Bunun yanı sıra kalp kasının zayıflaması yahut hasar görmesi de ventriküllerin genişlemesine, münasebetiyle kanın bedenin tüm bölgelerine kâfi ölçüde ulaşmasına yetecek seviyede kan pompalayamamasına neden olur. Kalp yetmezliğinin gelişiminde genetik faktörler değerli bir role sahiptir. Ailesinde kalp yetmezliği hikayesi bulunan bireylerin bu hastalığa yakalanma olasılıkları öteki bireylere oranla epeyce yüksektir. Bunun haricinde kalp yetmezliği nedenleri ortasında sayılabilecek faktörler şunlardır:

 • Koroner arter hastalığı
 • Kalp krizi
 • Kalp kapakçıklarına ait hastalıklar
 • Kalp kası hasarı (kardiyomiyopati)
 • Doğumsal kalp hastalıkları
 • Kalpte ritm bozukluğu (aritmi)
 • Hipertansiyon
 • Kalp kası iltihabı (miyokardit)
 • Diyabet hastalığı, tiroid hastalıkları ve HIV üzere viral enfeksiyonların varlığı
 • Alkol ve uyuşturucu kullanımı
 • Sürekli kullanılan kimi ilaçlar
 • Obezite

Kalp yetmezliği çeşitleri nelerdir?

Kalp yetmezliği kalbin her iki tarafını da etkileyebileceği üzere birtakım durumlarda ise kalbin sadece bir tarafında oluşur. Birçok olguda öncelikli olarak kalbin sol tarafı etkilenir. Sol ventrikülün sistolik yahut diyastolik yetmezliğinin akabinde sağ taraf da bundan etkilenerek çift taraflı kalp yetmezliği gelişebilir. Konjestif kalp yetmezliği olarak isimlendirilen kalp yetmezliği tipinde ise kanın kalbe girişi ve çıkışının yavaşlaması nedeniyle bedenin kimi bölgelerinde kanın birikmesi kelam mevzusudur. Bu durum bacaklarda, ayak bileklerinde ve birtakım durumlarda da akciğerlerde şişliklere neden olarak çeşitli komplikasyonlara ve nefes darlığına yol açar. Belirtilen çeşitlere ek olarak kalp yetmezliği akut yahut kronik olmak üzere 2 farklı alt cinse sahiptir:

Akut kalp yetmezliği

Semptomların ani formda belirmesi ve akabinde süratle ortadan kaybolması halinde gelişen kalp yetmezliği, akut kalp yetmezliği olarak isimlendirilir. Bu durum genellikle kalp krizi geçiren hastalarda krizin çabucak akabinde görülür ve birçok vakit kalp kapakçıklarına ait birtakım sorunlara bağlı olarak ortaya çıkar.

Kronik kalp yetmezliği

Kalp yetmezliği olaylarının birçoğu, kronik kalp yetmezliği kümesine girmektedir. Bu çeşit kalp yetmezliğinde görülen semptomlar daimdir ve vakitle güzelleşme göstermez.

Kalp yetmezliği teşhisi nasıl konulur?

Üstteki semptomlarla birlikte sağlık kuruluşlarına başvuran hastalarda tıbbi hikayenin alınması ve fizikî muayenenin akabinde kalp işlevlerinin araştırılmasına yönelik olarak birtakım teşhis testleri uygulanır. Kalp yetmezliğinin teşhisinde kullanılan en tesirli formül ekokardiyogramdır. Ekokardiyogram ile ses dalgaları kullanılarak kalbin ayrıntılı halde imgesi çıkarılabilir. Bu sayede kalpteki muhtemel hasarlar ve yapısal bozukluklar tespit edilebilir. Hastada görülen semptomları meydana getiren nedene ait teşhis konulabilir. Fizikî muayene sırasında bedende ödem oluşan bölgelerin incelenmesi, kalp ritminin ve atış suratının dinlenmesi, boyun damarlarındaki şişkinliklerin incelenmesi üzere sistemler de teşhisin desteklenmesine yardımcı olur. Kalp yetmezliğine ait semptomlar birtakım farklı kalp ve akciğer hastalıkları ile karıştırılabileceğinden, bu tıp hastalıkların ayırt edilmesine yönelik ayrıntılı teşhis testleri de uygulandıktan sonra kalp yetmezliği teşhisi konulan bireylerin tedavi süreci derhal başlatılmalıdır.

Kalp yetmezliği tedavisi nasıl yapılır?

Kalp yetmezliği teşhisi alan hastalarda tedavi süreci için öncelikli hedef mevcut sağlık durumunun korunması ve hastalığın evresinin ilerleyişinin önlenmesi, tıpkı vakitte hastanın günlük hayatını olumsuz etkileyen komplikasyonların azaltılmasıdır. Bu gayeyle uygulanacak olan birtakım cerrahi operasyonlar ve ilaç tedavileri, tedavide yaygın olarak kullanılan formüller ortasında yer alır. Kalp yetmezliğine neden olan yahut hastalığın şiddetini arttıran yüksek tansiyon, aritmi, koroner arter hastalığı, diyabet hastalığı üzere durumlara ait gereken ilaç tedavileri, ömür biçimi değişiklikleri ve tıbbi beslenme tedavisi uygulanmalıdır. Kalp yetmezliği olgularının birçoğunda tabip tarafından uygun doz ve kullanım sıklığı ile kalp yetmezliği ilaçlarının kullanımı önerilir. Bu ilaçlar kalp işlevlerinin güzelleştirilmesine yardımcı olur, nefes darlığı ve ödem üzere problemlerin hafifletilmesini sağlar. Birtakım durumlarda hastanın durumu ve hastalığın evresi de göz önünde bulundurularak birkaç ilacın kombinasyonu formunda oluşturulacak bir farmakolojik tedavi planı da tercih edilebilmektedir.

Kalp yetmezliğinde ilaç tedavisinin yanı sıra kullanılan bir başka tedavi seçeneği ise cerrahi teşebbüslerdir. Koroner bypass ameliyatı, kalp kapakçığı değişimi ve tamiratına ait operasyonlar, kalp pili yerleştirme operasyonu, kalp nakli ve damarlarında tıkanıklık ve darlıklar kelam konusu olan hastalarda uygulanan stent ve balon operasyonları kalp yetmezliği tedavisinde kullanılan en önemli cerrahi operasyon çeşitleridir. Bu operasyonların temel gayesi kalpte bulunan yapısal bozukluk, sertlik üzere sıkıntıların mümkün olduğunca tedavi edilmesi ve hastalığın kötüleşmesine neden olabilecek faktörlerin ortadan kaldırılmasıdır.

Kalp yetmezliği hayatı tehdit eden önemli bir hastalıktır. Ama erken teşhis konulan, doktor tekliflerine ahenk sağlayan ve tedavi uygulanan hastalarda hastalığın oluşturduğu riskleri minimuma indirmek ve günlük hayatı kolaylaştırmak epeyce mümkündür. Bunun için hastalığın teşhisini alan bireylerin tabiplerinin verdiği teklifler doğrultusunda daha ihtimamlı ve dikkatli bir ömür sürmesi gereklidir. Şayet siz de kalp yetmezliği hastası iseniz yahut üstte verilen belirtilerden kimilerini taşıyorsanız derhal bir sağlık kuruluşuna başvurarak kalp muayenesinden geçebilirsiniz. Hastalığın teşhisini almanız durumunda erken periyotta gereken tedbirleri alarak sağlıklı bir hayat sürebilir, ileride karşılaşabileceğiniz aksiliklere karşı tedbirinizi alabilirsiniz.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.