Kalp Yetmezliği Tedavileri Nelerdir?

Kalp Yetmezliği Tedavileri Nelerdir?
0 69

Tedavi Yöntemleri

Kalp yetmezliği kronik bir süreç olduğundan ömür uzunluğu tedavi gerektirir. Nizamlı tedavi ile birden fazla hasta olağana yakın bir hayat sürdürebilir.

Tedavi ile hastaneye yatışların azalması, hayat mühletinin uzaması ve ani vefatın engellenmesi amaçlanır. Kalp yetmezliği tedavisi sağlıklı ömür stiline uyulması, ilaç tedavisi, ameliyatlar ve tıbbi dayanak aygıtları (kalp pilleri vb) kullanımını kapsar.

İlaç tedavisinde genellikle birden fazla ilaç kullanılması gerekir.

Anjiotensin Dönüştürücü Enzim (ADE) İnhibitörleri

Bu ilaçlar kalp kasının güçlenmesini ve kanı bedene daha güzel pompalamasını sağlamaktadır. Bilhassa kalp kası zayıflamış hastalarda yararlıdır. Bir çeşit tansiyon ilacı kümesidir.

Anjiotensin Reseptör Blokerleri (ARB)

Bu ilaçlar da ADEİ kümesi ilaçlarına emsal tesirde bulunan, tansiyon düşürücü ilaç sınıfına dahil bir ilaç kümesidir. Genellikle ADEİ ilaçları ile bağlı öksürük yan tesiri gelişen hastalarda ikinci tercih olarak kullanılmaktadır.

Beta Blokerler

Bu ilaç kümesi kalp suratını düşürerek ve damarları genişleterek kalbin daha düzgün beslenmesine, kalp kasının güçlenmesine yardımcı olur. Ani kal vefatına yol açan ritim bozukluklarını önlemede de tesirlidir. Ayrıyeten kalp yetmezliği semptomlarının da güzelleşmesine yardımcı olurlar.

Diüretikler

İdrar sökücüler olarak da bilinen bu ilaç kalp yetmezliği nedeniyle bedende birikmiş olan ödemi böbrekler yolu ile atarak nefes darlığının azalmasına yardımcı olmaktadır. Sık idrara çıkmak zorunda kalınabilirsiniz. Fakat belirtilerin azalmasında en tesirli ilaç kümesidir. İlaç kullanımı sırasında doktorunuz aralıklı olarak kanda sodyum ve potasyum tuz oranlarını takip edecektir.

Digoxin

Bu ilaç kalp kasının kasılma gücünü arttırabilir. Ek olarak kalp suratınızı da yavaşlatabilir. Genellikle ritim bozukluğu ile birlikte olan kalp yetmezliği tedavisinde tercih edilmektedir.Kalp yetmezliğinin tedavisinde üstte sayılan ilaçlardan iki yahut daha fazlasını kullanmak zorunda kalabilirsiniz.

Bunun dışında kan sulandırıcı, kolesterol düşürücü ilaçlar da almanız gerekebilir. Çoklu ilaç kullanımı sıkıntı olmasına karşın tedavinin başarısı açısından dikkatli ve nizamlı ilaç kullanmak son derece değerlidir.

Zaman vakit nizamlı ilaç tedavisine karşın kalp yetmezliği bulguları kötüleşerek hastane yatışı gerekebilir. Bu durumda damar yolu ile daha ağır ilaç tedavisine ek olarak daima oksijen dayanağı almanız da gerekebilir.

Cerrahi Tedaviler ve Tıbbi Destek Cihazları

Seçilmiş durumlarda doktorlarınız kalp yetmezliğini tedavi etmek maksadı ile cerrahi teşebbüs yapılmasını önerebilirler. Bu cerrahi tedavi prosedürleri:

Aortokoroner By Pass Greftleme

Kalp yetmezliğinin sebebi önemli kalp damar hastalığına bağlı ise koroner by pass cerrahisi ile kalp kasına oksijen götürerek kalp yetmezliği tedavisine katkıda bulunulabilir.

Kalp kapak Değişim veya Onarımı

Hasta olan kalp kapakçığı ile alakalı kalp yetmezliği gelişmiş ise kapak değişim yahut tamiri yolu ile kalp yetmezliği gelişimi engellenebilir yahut hastalık tedavi edilebilir. Kapak değişim ameliyatlarında hastalıklı olan kapak çıkarılarak yerine mekanik yahut bioprotez kapak takılmaktadır. Kapak cerrahileri açık ameliyat yerine minimal teşebbüs gerektiren yahut robotik cerrahi prosedürleri ile de uygulanabilmektedir.

İmplante Edilebilir Kardiyoverter Defibrilatörler (ICD)

ICD’ler pile benzeyen, bir ucu cilt altına yerleştirilen bataryadan, öteki ucu kalp içine bırakılan telden oluşan aygıtlardır. ICD kalp ritmini takip eder, hayatı tehdit eden bir aritmi başlar ise kalp ritmini olağana döndürmek için kalbinize şok uygular ve ritmi düzeltir.

Bir ICD kalp pili olarak da vazife görebilir, kalp süratiniz çok yavaşlar ise devreye girip kalp ritmini arttırabilir.

Kardiyak Resenkronizasyon Tedavisi (KRT) veya Çift Odacıklı Kalp Pili

Kalp yetmezliği olan insanların kalplerinde aslında zayıflamış olan kalp kasının daha da sistemsiz çalışmasına yol açan elektriksel sistem kaynaklı sorunlar vardır. Bu durumu tedavi etmek ve kalp odacıklarının senkronize halde çalışmasını sağlamak için çift odacıklı kalp pili (KRT) kullanılır.

Bu aygıtta sağ ve sol karıncık içine yerleştirilen kablolar ile kalp odacıklarının uyumlu bir biçimde çalışması sağlanır. ICD ve KRT tedavilerini tek aygıt içinde bulunduran kalp pilleri de vardır.

Kalp Pompası

Ventriküler assiste edici aygıtlar (VADs) ismi verilen kalp pompaları zayıflamış kalbi desteklemek için karın yahut göğüs boşluğuna yerleştirilen mekanik aygıtlardır. En sık sol karıncık yetmezliği olan hastalarda kullanılır. Kalp transplantasyonu yapılana kadar kişiyi hayatta tutmak maksadı ile kullanılırlar.

Kalp Nakli

Kimi hastaların kalp yetmezliği o kadar ileri seviyededir ki ilaç tedavisi ve cerrahi tedaviler yardımcı olmaz. Hasta olan kalplerinin yerine sağlam bir kalp takılması gereklidir. Kalp nakli sonrası bireyler olağana yakın hayat sürdürebilirler.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.