Nazar boncuğu takmak caiz midir? Diyanet’ten ‘nazar boncuğu’ fetvası..

0 48

Nazarın söz manaları “bakış, bakma, göz atma” olup Türk Lisan Kurumu sözlüğünde “Belli kimselerde bulunduğuna inanılan, kıskançlık yahut hayranlıkla bakıldığında insanlara, meskene, mala mülke hatta cansız objelere kötülük verdiğine inanılan uğursuzluk, göz” olarak tanımlanmaktadır.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın sıkça sorulan sorular ortasında bulunan nazar boncuğunun kullanımına ait değerli bir fetvaya yer verdi.

Nazar boncuğunu ondan medet umarak, yani Allah’tan beklenmesi gereken tesirin bir öbür kişi, olay ya da malzemeden beklenerek yapılması olarak değerlendiren Diyanet, merak edilen soruyu cevapladı.

Pekala nazar boncuğu takmak caiz midir? İşte karşılığı..

NAZAR BONCUĞU TAKMAK CAİZ MİDİR? DİYANET AÇIKLADI..

Nazarın mahiyeti ve keyfiyeti kesin olarak bilinmemekle birlikte, kimi kimselerin bakışlarıyla olumsuz tesirler meydana getirebildikleri dinen de kabul edilmektedir. Bir hadis-i şerifte, “Nazardan Allah’a sığının, zira nazar (göz değmesi) haktır.” (İbn Mâce, Tıb, 32) buyrulmaktadır. Resûlullah’ın (s.a.s.) nazar değmesine karşı Âyete’l-Kürsî ile İhlas ve Muavvizeteyn (Felâk, Nâs) müddetlerini okuduğu; ashabına da bunları okumalarını tavsiye ettiği; bunlardan kurtulmak için ayrıyeten direkt Allah Teâlâ’ya yakardığı rivayet edilmektedir (Buhârî, Tıb, 32, 38; Tirmizî, Tıb 16; İbn Mâce, Tıb 32, 36; Kamil Miras Tecrîd Tercemesi, XII, 90).

Nazar konusunda Hz. Peygamberin tavsiyelerini uyguladıktan sonra sonucu aziz Allah’tan beklemek İslam inancının gereğidir. Dinimizde sonuncu etkiyi Allah’tan diğerine atfeden tavır, davranış ve inanışlar yasaklanmıştır. Bu sebeple nazar boncuğu ve gibisi şeylerin, bunlardan medet ummak maksadıyla uzunluğuna yahut rastgele bir yere takılması caiz değildir. Bu cins davranışlarda bulunanlar hakkında Resûlullah (s.a.s.) “Kim nazarlık takarsa Allah onun işini tamama erdirmesin” (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, XXVIII, 623) buyurmuştur.

Öbür bir hadiste ise nazarlık takan ve nazarlığa hami tesir atfeden kimsenin Allah’a ortak koşmuş olacağı tabir edilmiştir (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, XXVIII, 637).

Nazardan korunmak için bu türlü hurafeleri terk edip Hz. Peygamberin öğrettiği duaları yapmak gerekir (Buhârî, Tıb 38; Tirmizî, Tıb 16; İbn Mâce, Tıb 32; Kamil Miras Tecrîd Tercemesi, XII, 90).

Bu çerçevede Felak ve Nâs müddetleri yanında Hz. Peygamberin torunlarına yaptığı şu dua da okunmalıdır: “Her türlü şeytan ve zehirli hayvanlardan ve bütün kem gözlerden Allah’ın eksiksiz sözlerine sığınırım.” (Buhârî, Ehâdîsu’l-enbiyâ, 10; bkz: İbn Mâce, Tıb, 36).

 

Kaynak: Ensonhaber

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.