SPK 40 işçi alım ilanı: SPK işçi alımı müracaat kaideleri neler?

0 66

Sermaye Piyasası Konseyi (SPK) tarafından KPSS puanıyla kamu çalışanı alımı ilanı yayımlandı.

Sermaye Piyasası Şurası tarafından duyurulan işçi alımı ilanında, tek bir takımdan lakin iki farklı alandan memur istihdamı sağlanacağı bilgisi yer aldı. Açık takımlara müracaatlar tahsil koşulunun sağlanması durumunda yapılacak.

Pekala, SPK işçi alımı müracaat kuralları neler? İşte SPK 40 kamu işçisi alımı ilanı hakkında ayrıntılar…

SPK MEMUR ALIMI İLANI HAKKINDA

Sermaye Piyasası Şurası’nda (SPK), İstanbul Temsilciliğinde görevlendirilmek üzere Genel Yönetim Hizmetleri sınıfında bulunan 8. derece takımlı 30 adete kadar Uzman Yardımcısı ve Avukatlık Hizmetleri sınıfında bulunan 8. derece takımlı 10 adete kadar Uzman Hukukçu Yardımcısı takımına muvaffakiyet durumları dikkate alınarak kâfi sayıda aday işçi seçimi için giriş imtihanı yapılacak.


SPK MEMUR ALIMI İMTİHAN BAŞVURUSU NE VAKİT?

İmtihan müracaatları 27 Nisan 2021-11 Mayıs 2021 tarihleri ortasında Konseyin resmi internet adresinden www.spk.gov.tr ulaşılabilecek “Başvuru Formu”nun çevrimiçi olarak doldurulması suretiyle yapılacak.

Form doldurulduktan sonra sistem üzerinden çıktısı alınarak tahsil dokümanının fotokopisi ile birlikte en geç 18 Mayıs 2021 tarihi saat 16:00’ya kadar elden yahut posta yoluyla Şuranın Ankara merkez adresine gönderilecek.


İMTİHANA KATILMA ŞARTLARI

1 – 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci hususunun (A) bendinde yer alan genel kuralları taşımak,

2 – 30 adet Uzman Yardımcısı takımı için;

– ÖSYM tarafından 2019 yahut 2020 yıllarında yapılan Kamu İşçi Seçme İmtihanında (KPSS), KPSSP1, KPSSP2, KPSSP3, KPSSP17, KPSSP18, KPSSP23, KPSSP25, KPSSP26, KPSSP27, KPSSP28, KPSSP44, KPSSP45, KPSSP46, KPSSP47 ve KPSSP48 puan çeşitlerinin rastgele birinden 75 (Yetmişbeş) ve üzerinde olmak kaydıyla müracaatta bulunanlardan en yüksek puanlı 600 kişi içerisinde bulunmak (Eşit puan almış olmaları nedeniyle 600 üncü sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde bu adayların tümü imtihana çağrılacaktır.),

– Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler, İktisat, İşletme, İşletme ve İktisat, İşletme ve İdare Bilimleri, Hukuk, Fen, Fen-Edebiyat, Mühendislik, Ticari Bilimler, İktisadi, İdari ve Toplumsal Bilimler, Uygulamalı Bilimler, İdare Bilimleri Fakültelerinin ve 4 yıllık eğitim veren Bankacılık ve Sigortacılık, Turizm İşletmeciliği ve Bilişim Bilimleri, Uygulamalı Bilimler, Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik, Uygulamalı Yabancı Lisanlar Yüksekokullarının kısımları olan Aktüerya, Aktüerya Bilimleri, Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Finansman, Bankacılık ve Sigortacılık, Çalışma İktisadı ve Sanayi Bağları, Ekonometri, Ekonomi/İktisat, İktisat ve Finans, Sanayi Mühendisliği, Sanayi Sistemleri Mühendisliği, Hukuk, İktisat, İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, İşletme, İşletme İdaresi, İşletme Bilgi İdaresi, İşletme Enformatiği, İşletme Mühendisliği, İşletme-Ekonomi, Kamu İdaresi, Global ve Memleketler arası Bağlar, Maliye, Muhasebe, Muhasebe Bilgi Sistemleri, Muhasebe ve Kontrol, Muhasebe ve Finans İdaresi, Muhasebe ve Finansal İdare, Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği, Pazarlama, Sermaye Piyasası, Sermaye Piyasası Kontrol ve Derecelendirme, Sigortacılık, Sigortacılık ve Risk İdaresi, Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Kamu İdaresi, Siyaset Bilimi ve Milletlerarası Münasebetler, Milletlerarası Alakalar, Milletlerarası Ticaret ve Finansman, Memleketler arası Finans, Memleketler arası İlgiler ve Avrupa Birliği, Memleketler arası İşletme, Milletlerarası İşletme İdaresi, Milletlerarası İşletmecilik, Milletlerarası Ticaret, Memleketler arası Ticaret ve İşletmecilik, Memleketler arası Ticaret ve Pazarlama, İdare Bilişim Sistemleri, Aktüerya ve Risk İdaresi, Sanayi ve Sistem Mühendisliği, Finansal Ekonometri, Gayrimenkul Geliştirme ve İdaresi, Gayrimenkul ve Varlık Değerleme, Gayrimenkul ve Varlık Kıymetlendirme, Girişimcilik, İslam İktisadı ve Finans, Global Siyaset ve Milletlerarası Alakalar, Sermaye Piyasaları ve Portföy İdaresi, Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri, Sigortacılık ve Toplumsal Güvenlik, Teknoloji ve Bilgi İdaresi, Milletlerarası Finans ve Bankacılık, Memleketler arası Girişimcilik, Milletlerarası İşletmecilik ve Ticaret, Milletlerarası Ticaret ve Finans, İdare Bilimleri kısımlarından yahut üstte sayılanlara denk olduğu yetkili makamlarca kabul edilen yabancı fakülte yahut yüksekokullardan mezun olmak,

3 – 10 adet Uzman Hukukçu Yardımcısı takımı için;

– ÖSYM tarafından 2019 yahut 2020 yıllarında yapılan Kamu İşçi Seçme İmtihanında (KPSS), KPSSP1, KPSSP2, KPSSP3, KPSSP4, KPSSP8, KPSSP9 ve KPSSP11 puan tiplerinin rastgele birinden 75 (Yetmişbeş) ve üzerinde olmak kaydıyla müracaatta bulunanlardan en yüksek puanlı 200 kişi içerisinde bulunmak (Eşit puan almış olmaları nedeniyle 200 üncü sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde bu adayların tümü imtihana çağrılacaktır.),

– Hukuk fakülteleri yahut bunlara denk olduğu yetkili makamlarca kabul edilen yabancı fakülte yahut yüksekokullardan mezun olmak ve avukatlık stajını tamamlamış bulunmak yahut en geç kelamlı imtihan tarihinden 1 hafta evvel staj bitim evrakını Heyete verebilmek (staj bitim evrakını kelam konusu mühlet içerisinde getirmeyenler kelamlı imtihana alınmazlar),

4 – 01 Ocak 2021 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,

5 – Sermaye Piyasası Kanunu ve öbür mali maddelere nazaran kabahat sayılan bir aksiyon münasebetiyle aleyhine verilmiş bir karar bulunmamak,

6 – Giriş süreçleri münasebetiyle gerçeğe alışılmamış bilgi ve evraklar vermemek, beyanda bulunmamak.


GİRİŞ İMTİHANI TARİHİ VE YERİ

Giriş imtihanı, yazılı ve kelamlı olmak üzere iki evrelidir. Giriş imtihanının yazılı evresi, iki gün müddetle sabah ve öğlenden sonraları Uzman Yardımcılığı imtihanı için altı, Uzman Hukukçu Yardımcılığı imtihanı için beş farklı oturum formunda yapılacaktır.

Giriş imtihanının yazılı basamağı İstanbul ve Ankara’da gerçekleştirilecek olup, adaylar müracaat sırasında hangi kentte imtihana girmek istediklerini belirteceklerdir.

Yazılı ve kelamlı imtihanın yapılacağı yer ve tarihleri Şuranın resmi internet sitesinden (www.spk.gov.tr) duyurulacaktır. Adaylara ayrıyeten bir tebligat yapılmayacaktır.


Kaynak: Ensonhaber

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.