Tarama Etiketi

Testis Ağrısı

Testis (yumurtalık) Nedir?

Testisler erkelerin üreme sistemi olarak bilinir. Testislerin en yüzeysel tabakası, testis dokusunu loblara bölen septaya yol açacak şekilde dikey olarak düzenlenmiş, tunika albuginea adı verilen yoğun fibröz bağ dokusundan oluşan bir…