Su İçmek, İlerleyen Yaşlarda Gelişen Kalp Yetmezliğini Engelliyor

0 62

Avrupa Kalp Cemiyeti’nin 2021 yılındaki kongresinde sunulan bir araştırmaya göre, yaşam boyunca yeterli miktarda sıvı almak, kalp yetmezliği gelişme riskini azaltabilir. Ulusal Enstitüler’in bir parçası olan Ulusal Kalp, Akciğer ve Kan Enstitüsü’nden çalışma yazarı Dr. Natalia Dmitrieva şöyle diyor:

Çalışmamız, iyi bir hidrasyonun sürdürülmesinin kalpte kalp yetmezliğine yol açan değişiklikleri önleyebileceğini veya en azından yavaşlatabileceğini gösteriyor. Bulgular, her gün tükettiğimiz sıvı miktarına dikkat etmemiz ve çok az sıvı tükettiğimizi tespit edersek harekete geçmemiz gerektiğini gösteriyor.

Günlük sıvı alımına ilişkin öneriler, kadınlar için 1,6 ila 2,1 litre ve erkekler için 2 ila 3 litre arasında değişmektedir (besinlerle alınan sıvıların da buna dahil olduğu unutulmamalıdır). Bununla birlikte, dünya çapındaki araştırmalar, birçok insanın bu aralıkların alt uçlarını bile karşılayamadığını göstermiştir. Serum sodyum, hidrasyon durumunun kesin bir ölçüsüdür: İnsanlar daha az sıvı içtiğinde, serum sodyum konsantrasyonu artar. Vücut, daha sonra suyu korumaya çalışır ve kalp yetmezliğinin gelişimine katkıda bulunduğu bilinen süreçleri aktive eder. Dr. Dmitrieva şöyle diyor:

Her gün ne kadar içtiğimize bağlı olarak hidrasyon ve serum sodyumunun günden güne değişmesi gerektiğini düşünmek doğaldır. Bununla birlikte, serum sodyum konsantrasyonu, muhtemelen alışılmış sıvı tüketimiyle ilişkili olan, uzun süreler boyunca dar bir aralıkta kalır.

Bu çalışma, orta yaştaki serum sodyum konsantrasyonunun, hidrasyon alışkanlıklarının bir ölçüsü olarak, 25 yıl sonra kalp yetmezliği gelişimini öngörüp öngörmediğini incelemiştir. Araştırmacılar ayrıca, kalp yetmezliği teşhisinin habercisi olan kalbin ana pompalama odasının (sol ventrikül) duvarlarının sol ventrikül hipertrofisi olarak adlandırılan kalınlaşması ile hidrasyon arasındaki bağlantıyı da incelediler.

Analiz, Topluluklarda Ateroskleroz Riski (ARIC) çalışmasında 15.792 yetişkinde gerçekleştirilmiştir. Katılımcılar, çalışmanın başlangıcı sırasında 44 ila 66 yaşları arasındaydı ve 70 ila 90 yaşına kadar beş ziyaret üzerinden değerlendirildiler.

Katılımcılar, birinci ve ikinci çalışma ziyaretlerindeki (ilk üç yılda gerçekleştirilen) ortalama serum sodyum konsantrasyonlarına göre dört gruba ayrıldı: 135-139,5, 140-141.5, 142-143,5 ve 144-146 mmol/L. Her bir sodyum grubu için, araştırmacılar daha sonra beşinci ziyarette (25 yıl sonra) kalp yetmezliği ve sol ventriküler hipertrofi gelişen kişilerin oranını analiz ettiler.

Orta yaşta daha yüksek serum sodyum konsantrasyonu, 25 yıl sonra hem kalp yetmezliği hem de sol ventrikül hipertrofisi ile ilişkilendirildi. Kalp yetmezliği gelişimi ile ilgili diğer faktörler (yaş, kan basıncı, böbrek fonksiyonu, kan kolesterolü, kan şekeri, vücut kitle indeksi, cinsiyet ve sigara içme durumu) için gerekli ayarlamalar yapıldıktan sonra bile serum sodyum ile kalp yetmezliği ve sol ventrikül hipertrofisi önemli ölçüde ilişkili kaldı. Orta yaşta serum sodyum konsantrasyonundaki her 1 mmol/L’lik artış, 25 yıl sonra sırasıyla sol ventrikül hipertrofisi ve kalp yetmezliği gelişme olasılığında 1.20 ve 1.11 kat artışla ilişkilendirildi.

70-90 yaşlarında hem sol ventrikül hipertrofisi hem de kalp yetmezliği riskleri, orta yaşta serum sodyum 142 mmol/L’yi aştığında artmaya başladı. Dr. Dmitrieva şunları söylüyor:

Sonuçlar, yaşam boyunca iyi hidrasyonun sol ventrikül hipertrofisi ve kalp yetmezliği geliştirme riskini azaltabileceğini gösteriyor. Ek olarak, 142 mmol/L’yi aşan serum sodyumunun kalpte yan etki riskini artırdığına dair bulgumuz, hidrasyon düzeylerinin değerlendirilmesinden fayda görebilecek kişileri belirlemeye yardımcı olabilir. Bu sodyum seviyesi normal aralıktadır ve laboratuvar test sonuçlarında anormal olarak etiketlenmez; ancak doktorlar tarafından normal sıvı alımının değerlendirilmesi gereken kişileri belirlemek için düzenli fizik muayeneler sırasında kullanılabilir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.