Kalp Sağlığını Korumak İçin Bilinmesi Gerekenler

Kalp Sağlığını Korumak İçin Bilinmesi Gerekenler
0 70

Kalp Hastalıkları; Belirtileri, Nedenleri, Tedavisi

Kalp ile birlikte damarları ve dolanım sistemi ile ilgili sıkıntıları tanımlayan kardiyovasküler hastalıktan farklı olarak kalp hastalığı, kalbin kendisindeki problemleri ve deformiteleri tabir eder.

Hastalık Denetim Merkezlerine (CDC) nazaran, kalp hastalığı Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Avustralya’da önde gelen vefat nedenidir. ABD’de her dört mevtten biri kalp hastalığının bir sonucu olarak ortaya çıkıyor.

Kalp Sağlığını Korumak İçin Bilinmesi Gerekenler

Kalp hastalığı hakkında çarpıcı gerçekler

 • ABD’de her dört ölümden biri kalp hastalığına bağlıdır.
 • Koroner kalp hastalığı , aritmi ve miyokard enfarktüsü, kalp hastalığının bazı örnekleridir.
 • Kalp hastalığı, ilaçla veya ameliyatla tedavi edilebilir.
 • Sigarayı bırakmak ve düzenli egzersiz yapmak kalp hastalığını önlemeye yardımcı olur.

Kalp Hastalıkları Nelerdir?

Kalbin farklı kısımlarını etkileyen ve farklı şekillerde ortaya çıkan birçok kalp hastalığı türü vardır.

Konjenital kalp hastalığı

Bu, doğumdan itibaren var olan bazı kalp deformiteleri için kullanılan genel bir terimdir.

 • Septal kusurlar : Kalbin iki odası arasında bir delik olması.
 • Tıkanma kusurları: Kalbin çeşitli odalarından kan akışının kısmen veya tamamen engellenmesi.
 • Siyanotik kalp hastalığı: Kalpteki bir kusurun vücutta oksijen eksikliğine neden olması halidir.
 • Aritmi: Aritmi, düzensiz kalp atışıdır.

Bir kalp atışının normal ritmini kaybetmesinin birkaç sebebi vardır. Bunlar:

 • Taşikardi, kalbin çok hızlı atması
 • Bradikardi, kalbin çok yavaş atması
 • Anormal atımlar, erken ventriküler kasılmalar
 • Fibrilasyon, kalbin düzensiz atması

Kalp atışını koordine eden kalpteki elektriksel ihtarlar düzgün çalışmadığında aritmiler oluşur. Bunlar, ister çok süratli, ister çok yavaş yahut sistemsiz olsun, kalbin atmaması gereken bir formda atmasına neden olur.

Düzensiz kalp atışları yaygındır ve tüm beşerler bunu deneyim eder. Çırpınan yahut çarpan bir kalp üzere hissederler. Bununla birlikte, çok fazla değiştiklerinde yahut hasarlı yahut zayıf bir kalp nedeniyle meydana geldiklerinde, daha ciddiye alınmaları ve tedavi edilmeleri gerekir.

Aritmiler ölümcül olabilir.

Koroner arter hastalığı

Koroner arterler, kan dolanımını sağlayarak kalp kasına besin ve oksijen sağlar.

Koroner arterler, genellikle kolesterol içeren plak birikintileri nedeniyle hastalanabilir yahut hasar görebilir . Plak oluşumu koroner arterleri daraltır ve bu da kalbin daha az oksijen ve besin almasına neden olur.

Genişletilmiş kardiyomiyopati

Kalp kası zayıflığı sonucu kalp odaları genişler ve kanı düzgün halde pompalayamaz. En yaygın neden, koroner arter hastalığı nedeniyle kalp kasına kâfi oksijenin ulaşmamasıdır. Bu genellikle sol ventrikülü tesirler.

Miyokardiyal enfarktüs

Bu tıpkı vakitte kalp krizi , kalp enfarktüsü ve koroner tromboz olarak da bilinir . Kesilen kan akışı, kalp kasının bir kısmına ziyan verir yahut yok eder. Buna genellikle koroner arterlerden birinde gelişen bir kan pıhtısı neden olur ve ayrıyeten bir arter apansız daralırsa yahut spazm olursa da ortaya çıkabilir.

Kalp yetmezliği

Konjestif kalp yetmezliği olarak da bilinen kalp yetmezliği, kalp bedene verimli bir formda kan pompalamadığında ortaya çıkar.

Kalbin sol yahut sağ tarafı etkilenebilir. Nadiren, her iki tarafta da görülebilir. Koroner arter hastalığı yahut yüksek tansiyon, vakitle kalbi gereğince doldurmak ve pompalamak için zayıf bırakabilir.

Hipertrofik kardiyomiyopati

Bu, sol ventrikül duvarının kalınlaşarak kanın kalpten pompalanmasını zorlaştırdığı genetik bir bozukluktur. Atletlerdeki ani ölümlerin önde gelen nedeni budur. Hipertrofik kardiyomiyopatinin kalıtsal olarak çocuklara geçme mümkünlüğü yüzde 50’dir .

Mitral yetersizlik

Mitral kapak yetersizliği, kalpteki mitral kapak gereğince sıkı kapanmadığında ortaya çıkar. Bu durum kanın gitmesi gerekirken kalbe geri akmasına yol açar. Sonuç olarak kan, kalpte yahut bedende verimli bir biçimde hareket edemez.

Bu çeşit kalp rahatsızlığı olan beşerler genellikle yorgun ve nefessiz hissederler.

Mitral kapak prolapsusu

Sol atriyum ve sol ventrikül ortasındaki valf tam olarak kapanmaz, üst gerçek şişer yahut atriyuma geri döner. Birden fazla beşerde, durum hayati tehlike oluşturmaz ve rastgele bir tedavi gerekmez.

Pulmoner darlık

Pulmoner kapak çok sıkı olduğu için kalbin sağ ventrikülden pulmoner artere kan pompalaması zorlaşır. Sağ ventrikül, tıkanıklığın üstesinden gelmek için daha fazla çalışmalıdır. Şiddetli darlığı olan bir bebek maviye dönebilir. Daha büyük çocuklarda genellikle semptom görülmez.

Sağ ventriküldeki basınç çok yüksekse tedavi gerekir ve tıkanıklığı gidermek için balon valvüloplasti yahut açık kalp ameliyatı yapılabilir.

Kalp Hastalıklarında Belirtiler

Kalp hastalığının belirtileri hastalığın çeşidine nazaran değişiklik gösterebilir.

Bununla birlikte, yaygın semptomlar ortasında göğüs ağrısı, nefes darlığı ve kalp çarpıntısı bulunur. Birçok kalp hastalığı tipinde görülen göğüs ağrısı, anjina yahut anjina pektoris olarak bilinir ve kalbin bir kısmı kâfi oksijen almadığında ortaya çıkar.

Angina, gerilimli olaylar yahut fizikî eforla tetiklenebilir ve olağanda 10 dakikadan az sürer.

Kalp krizi, farklı kalp hastalığı tiplerinin bir sonucu olarak da ortaya çıkabilir. Kalp krizi belirtileri, dinlenme sırasında ortaya çıkmaları ve daha şiddetli olma eğiliminde olmaları dışında anjinaya benzeri.

Kalp krizinin belirtileri bazen hazımsızlığa benzeyebilir . Mide ekşimesi ve mide ağrısının yanı sıra göğüste ağır bir his oluşabilir.

Kalp krizinin öbür belirtileri şunlardır:

 • Vücutta, örneğin göğüsten kollara, boyuna, sırta, karına veya çeneye yayılan ağrı
 • Baş dönmesi
 • Aşırı terleme
 • Mide bulantısı ve kusma

Kalp yetmezliği tıpkı vakitte kalp hastalığının bir sonucudur ve kalp kan dolanımını sağlamak için çok zayıfladığında nefes darlığı meydana gelebilir.

Bazı kalp rahatsızlıkları, bilhassa yaşlılarda ve diyabetli bireylerde hiçbir belirti göstermeden ortaya çıkar .

‘ Doğuştan kalp hastalığı ‘ terimi bir dizi durumu kapsar, fakat genel belirtileri şunlardır:

 • Terlemek
 • Aşırı yorgunluk hissi
 • Hızlı kalp atışı ve nefes alma
 • Nefes darlığı
 • Göğüs ağrısı
 • Ciltte maviye dönen renk
 • Ağır olaylarda doğumdan itibaren semptomlar ortaya çıkabilir. Bununla birlikte, bu semptomlar 13 yaşına kadar hiç görülmeyebilir.

Kalp Hastalıklarının Nedenleri

Kalp hastalığına kalbin tamamı yahut bir kısmındaki hasar, koroner arterlerdeki hasar yahut yetersiz besin ve oksijen kaynağı sebebiyle organın beslenememesi neden olur.

Hipertrofik kardiyomiyopati üzere kimi kalp hastalığı çeşitleri genetiktir. Bunlar, doğuştan kalp kusurlarının yanı sıra, doğumdan evvel de ortaya çıkabilir.

Şu durumlar kalp hastalığı riskini artırabilir:

 • Yüksek tansiyon ve kolesterol
 • Sigara içmek
 • Aşırı kilo ve obezite
 • Şeker hastalığı
 • Genetik
 • Abur cubur beslenme
 • Yaş
 • Hamilelik sırasında preeklampsi öyküsü
 • İşte oturmak üzere uzun müddet sabit bir konumda kalmak
  Bu risk faktörlerinden rastgele birine sahip olmak, kalp hastalığı riskini büyük ölçüde artırır.
 • Yaş üzere kimileri kaçınılmazdır. Örneğin, bir bayan 55 yaşına geldiğinde, kalp hastalığı daha mümkün hale gelir.

Tedavi

Kalp hastalığı için iki ana tedavi metodu vardır. Birincisi ilaç tedavisi ve ilaçla istenen sonuca ulaşılamıyorsa cerrahi seçenekler mevcuttur.

İlaç tedavisi

Kalp rahatsızlıklarının birden fazla için çok geniş bir ilaç yelpazesi mevcuttur. Birçoğu kan pıhtılarını önlemek için reçete edilir, lakin kimileri öteki gayelere hizmet eder.

Kullanılan esas ilaçlar:

 • Kolesterolü düşürmek için statinler
 • Kan pıhtılarını önlemek için varfarin üzere kan incelticiler
 • Beta blokerleri, kalp krizi, kalp yetmezliği ve yüksek tansiyon tedavisi için
 • Kalp yetmezliği ve yüksek tansiyon için anjiyotensin dönüştürücü enzim (ACE) inhibitörleri
 • Doktorunuz, inançlı ve tesirli bir ilaç bulmak için sizinle birlikte çalışacaktır. Ayrıyeten diyabet üzere kalbi etkileyebilecek altta yatan durumları problemli hale gelmeden evvel tedavi etmek için ilaçlar önermesi mümkündür.

Ameliyat

Kalp ameliyatı, kalp hastalığı olan şahıslar için bir seçenektir.

Kalp ameliyatı, uygunlaşması uzun vakit alabilen güç bir seçenektir.

Bununla birlikte, bilhassa kalp hastalığının ileri evrelerinde ilaçların tesirli olamayacağı tıkanıklıkların ve kalp sorunlarının tedavisinde tesirli oldukları da muhakkaktır.

En yaygın ameliyatlar şunlardır:

 • Kalbe kan akışını kısıtlayabilecek daralmış kan damarlarını genişletmek için bir balon kateterin yerleştirildiği anjiyoplasti
 • Arterleri tıkalı olan bireylerde kan akışının kalbin tıkalı bir kısmına ulaşmasını sağlayan koroner arter bypass ameliyatı
 • Hatalı kalp kapakçıklarını onarmak yahut değiştirmek için ameliyat
  Kalp pilleri yahut aritmi olan beşerler için kalp atışını düzenleyen elektronik makineler
  Kalp nakli öbür bir seçenektir.
 • Bununla birlikte, gerekli vakitte yanlışsız büyüklükte ve kan kümesinde uygun bir kalp bulmak genellikle zordur. Şahıslar donör organlar için bekleme listesine alınır ve bazen yıllarca bekleyebilir.
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.