Baskı hedefiyle eşin üzerine yürümek boşanma sebebi sayıldı

0 39

Eş üzerinde baskı uygulamak için üzerine yürümeyi boşanma sebebi sayan Yargıtay’ın bu kararla bayana şiddet konusunda kıymetli bir adım attığını söyleyen Avukat Buyruk Akpınar,konuyla ilgili şunları söyledi:

“KARISININ ÜZERİNE YÜRÜYEN KOCA HATALI BULUNDU”

“Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2016/327K. 2015/10721E. nolu kararına nazaran şiddet uygulamak üzere eşin üzerine yürümek şiddet sayılır ve boşanma sebebidir. Eşe karşı fizikî şiddet uygulanmasını boşanma nedeni sayan Yargıtay, fizikî şiddet konusunda tüm bayanlara dayanak olacak mahiyette bir karara imza attı. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, şiddet uygulamak için karısının üzerine yürüyen kocayı hatalı buldu. Karısının üzerine yürümeyi boşanma nedeni kabul eden Yargıtay, bu kararıyla bayana karşı şiddet davalarında emsal bir karara imza atmış oldu. Şiddet tehlikesi altındaki bayanlar lehine bir karara imza atarak hiçbir halde şiddete geçit verilmemesi gerektiğinin altının çizildiği kararında, davalının davacının üzerine yürümesi fizikî şiddete yönelik bir davranış olduğu kabul edilerek evlilik birliğinin sarsılması nedeniyle boşanma davasında, boşanma konusu davranışlardan sayıldı. Kararda davalının eşini oburlarının yanında azarladığı ve ona bağırdığı, eşine ve ailesine küfür ettiği, eşinin üzerine yürümek suretiyle fizikî şiddete yönelik davranışlarda bulunduğundan hareketle ortak hayatın temelinden sarsıldığına dikkat çekildi. Gerçekleşen olaylar karşısında davacı bayanın boşanma davasının kabulüne karar verilmesi gerekirken, kanıtların takdirinde yanlışa düşülerek yazılı biçimde reddi gerçek görülmemiştir.”


“EVLİLİK BİRLİĞİNİ TEMELDEN SARSAN BİR KUSUR”

Akpınar, bu davranışı uygulayan tarafın evlilik birliğinde temel kusurlu taraf olacağını söyleyerek, “Söz konusu karar evlilik birliği içerisinde şiddete maruz kalan ve şiddet tehlikesi altında olan bayanlar bakımından kıymetli olacak mahiyettedir. Çünkü eşin üzerine yürümek suretiyle baskı kurmak ve fizikî şiddet uygulama saikiyle eşin üzerine yürümek boşanma davasında evlilik birliğini temelden sarsan bir kusurluluk sebebidir. Yargıtay kararında da belirtildiği üzere bu davranışları uygulayan tarafın evlilik birliğinde temel kusurlu olan taraf olması sebebiyle haksızlığının ortaya konularak bu süreçte mağdur olan bayanın mağduriyetinin de giderilmesi maksadıyla boşanma davası nezdinde lehine karar kurulması gerekmektedir” tabirlerini kullandı.

Kaynak: Ensonhaber

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.